T. 6, S. 3 (2016)

Số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 40 năm Trường Đại học Đà Lạt đổi mới và phát triển (1976 - 2016)

Mục lục

Chuyên san Khoa học Tự nhiên và Công nghệ

NGHIÊN CỨU CÁC THUẬT TOÁN PHÂN BIỆT DẠNG XUNG NEUTRON – GAMMA CHO DETECTOR NHẤP NHÁY Tóm tắt PDF
Phan Văn Chuân, Nguyễn Đức Hòa, Nguyễn Đắc Châu, Vương Nữ Minh Khuê 12
TỔNG HỢP MẠCH LỌC ĐA NĂNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP MỞ RỘNG MA TRẬN Tóm tắt PDF
Trần Hữu Duy, Nguyễn Đức Hòa Nguyễn Đăng Chiến, Nguyễn Văn Kiên, Hung-Yu Wang 23
NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ TÍCH LŨY CỦA ĐỒNG TỪ ĐẤT TRỒNG LÊN SINH KHỐI MỘT SỐ LOẠI RAU Tóm tắt PDF
8
ẢNH HƯỞNG CỦA DUNG DỊCH DIỆT KHUẨN DIOX FORTE (CHLORINE DIOXIDE - CLO2) ĐẾN KHẢ NĂNG KÉO DÀI TUỔI THỌ CỦA NHO VÀ CÀ CHUA Tóm tắt PDF
Cao Đình Dũng, Nguyễn Xuân Hiểu Trương Văn Đức, Lê Dũng, Hà Bích Ngọc, Peter De Steur, Lê Ngọc Lan, Nguyễ 14
CAMELLIA THUONGIANA - MỘT LOÀI TRÀ MI HOA VÀNG MỚI CỦA VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Lương Văn Dũng, Lê Anna Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Liễu 7
MỨC ĐỘ MÀ NGƯỜI MUA CÓ THỂ ĐÁP ỨNG CÁC YÊU CẦU CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT HOA Ở ĐÀ LẠT Tóm tắt PDF
Lê Như Bích Nguyễn Thị Tươi, Peter J Batt 11
ĐA DẠNG VỀ THÀNH PHẦN LOÀI KHU HỆ TẢO Ở HỒ XUÂN HƯƠNG, ĐÀ LẠT Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Hà Thu 8
PESTALOTIOPSIS SP. – TÁC NHÂN GÂY BỆNH KHÔ LÁ CÂY DÂU TÂY (FRAGARIA x ANANASSA DUCH.) TẠI ĐÀ LẠT Tóm tắt PDF
Lê Dũng, Nguyễn Thị Diên, Phan Hoàng Đại, Phạm Ngọc Tuân 13
KHẢO SÁT CÁC BIỆN PHÁP PHƠI NẮNG, XÔNG HƠI SINH HỌC, ĐỐT ĐẤT VÀ GIỮ CHO ĐẤT KHÔ ĐẾN HIỆU LỰC PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG NỐT SƯNG (Meloidogyne sp.) HẠI XÀ LÁCH TẠI LÂM ĐỒNG Tóm tắt PDF
Văn Ngọc Thủy Lê Bá Lê, Trần Thị Minh Loan 10
NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH LÊN MEN RƯỢU TỪ DỊCH LỚP CƠM NHẦY HẠT CACAO (Theobroma cacao L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Tịnh, Nguyễn Tiến An, Hồ Thị Thu Hòa, Nguyễn Thị Tươi 11