S. 34 (2019)

Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 06 (34)/2019

Mục lục

Bài viết

Đảm bảo quyền được xét xử công bằng trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 Tóm tắt PDF
Hoàng Anh Tuyên 10
Một số ý kiến về biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Tóm tắt PDF
Phạm Minh Tuyên 7
Kỹ năng trình bày ý kiến của Điều tra viên trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hưởng 9
Căn cứ và thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giam trong Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Tóm tắt PDF
Đặng Văn Thực 7
Hoàn thiện pháp luật về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân Tóm tắt PDF
Ngô Hùng Thái 7
Thực trạng vi phạm quyền được cung cấp thông tin của người bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Tóm tắt PDF
Lê Văn Trí 6
Một số vấn đề về tư duy và định hướng cải cách tư pháp ở Việt Nam trong giai đoạn tới (Kỳ 2 và hết) Tóm tắt PDF
Nguyễn Minh Khuê 7
Nền tư pháp điện tử và thách thức mới của các cơ quan tư pháp (Kỳ 2 và hết) Tóm tắt PDF
Lê Thị Anh Xuân 5
Lịch sử tư tưởng về công lý và quan điểm về công lý của nhà triết học John Rawl Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Bích Ngọc 8